BİLDİRİ ÖZETİ FORMATI - Educongress
EDUCongress, 18-21 Eylül 2024 / Dicle Üniversitesi
TR EN

BİLDİRİ ÖZETİ FORMATI

Bildiri Özeti Formatı

Eğitim bilimlerinin tüm alanlarından bildiri özetleri kabul edilir.

Bir yazar/yazar grubu en fazla iki bildiri özeti gönderilebilir. Bir bildiri, bir yazar artı en fazla 7 ortak yazar tarafından sunulur; 8 yazardan 2’si sunum yapan yazar olarak belirtilebilir. Bildiri özetleri EDUCongress2024 web sayfasını kullanarak elektronik olarak gönderilmelidir.

Özet, aşağıdaki başlıklar altında hazırlanmalı ve maksimum 1200 kelime + kaynak içermelidir:

☐ Başlık: Bildiri başlığı

☐ Yazar Bilgileri: Bildiri yazar(lar)ı, bağlantıları ve e-posta adresleri ile birlikte

☐ Network (Alan)seçimi

☐ Anahtar Kelimeler: 3-5 anahtar kelime

☐ Problem: Çalışma konularının, teorik çerçevenin, araştırma boşluğunun ve hedeflerin bir özeti (600 kelimeye kadar)

☐ Yöntem: Metodolojiler (araştırma tasarımı, katılımcılar, ölçümler, analiz) (400 kelimeye kadar)

☐ Sonuç ve Tartışma: Beklenen sonuçlar/çıktılar (200 kelimeye kadar)

☐ Kaynakça: 400 kelimeye kadar

NOT:

1. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olabilir. Bildiriler de Türkçe veya İngilizce sunulabilir.

2. Gönderim formuna tablo ve grafik eklenemez.