Tema - Educongress
EDUCongress, 18-21 Eylül 2024 / Dicle Üniversitesi
TR EN

Tema

Tema: Doğru Bir Eğitim: Bilimsel, Kapsayıcı, Sürdürülebilir

Alt Temalar:

Yenilikçi Öğretim Yöntemleri
Etkin Öğrenme Stratejileri
Proje Temelli Öğrenme
İşbirlikçi Öğrenme Ortamları
Ters Yüz Sınıflar
Kapsayıcı Eğitim
Farklılaştırılmış Öğretim
Kültüre Duyarlı Öğretim
Eğitimde Oyunlaştırma
Eğitimde Oyunlaştırma
Harmanlanmış Öğrenme
Değerlendirme ve Geribildirim Stratejileri
Biçimlendirici (Formative) ve Düzey Belirleyici (Summative) Değerlendirmeler
Akran Değerlendirmesi ve Geribildirim
Öğrenme Analitikleri ve Veriye-Dayalı Karar Verme
Müfredat Tasarımı ve Geliştirme
Disiplinlerarası ve Disiplinlerüstü Öğretim
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri
21.Yüzyıl Becerileri Geliştirme
Sosyal-Duygusal Öğrenme
Üstbiliş ve Öz Düzenlemeli Öğrenme
Dijital Okuryazarlık ve BT Entegrasyonu
Açık Eğitim Kaynakları (OER)
MOOC ve Çevrimiçi Öğrenme Platformları
Kişiselleştirilmiş Öğrenme
Eğitimciler İçin Mesleki Gelişim
Öğretmen Eğitimi ve Mentorluk
Öğretmen Değerlendirmesi ve Hesap Verebilirlik
Sınıf Yönetimi ve Disiplin
Eğitimde Duygusal Zeka
Eğitim Liderliği ve Yönetimi
Okul İklimi ve Kültürü
Ebeveyn ve Toplum Katılımı
Okul Güvenliği ve Kriz Yönetimi
Erken Çocukluk Eğitimi
STEM Eğitimi ve Girişimleri
Dil Edinimi ve Çift Dilli Eğitim
Okuryazarlık ve Okuma Anlama Stratejileri
Eğitimde Yaratıcılık ve Yenilik
Sanat Entegrasyonu ve STEAM Eğitimi
Kariyer ve Teknik Eğitim (CTE)
Yaşam Becerileri ve Karakter Eğitimi
Eğitimde Eşitlik ve Sosyal Adalet
Özel Eğitim ve Uyarlama
Üstün Yetenekli ve Yetenekli Eğitim
Eğitim Politikası ve Reformu
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim
Eğitim Araştırma Yöntemleri
Eğitimde Eylem Araştırması
Eğitim Teknolojisinin Rolü
Eğitimin Geleceği ve Ortaya Çıkan Eğilimler
Müzik Eğitimi: Pedagoji, Yöntemler ve Teknoloji
Drama ve Tiyatro Eğitimi: Yaratıcı İfade ve İşbirliği
Beden Eğitimi: Sağlık ve Yaşam Kalitesini Artırma
Matematik Eğitimi: Etkili Öğretme ve Öğrenme Stratejileri
Fen Eğitimi: Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Bilimsel Okuryazarlık
Sosyal Bilgiler Eğitimi: Eleştirel Düşünme ve Küresel Vatandaşlık
Dil Eğitimi: Okuryazarlık, Yazma ve İletişim Becerileri
Görsel Sanatlar Eğitimi: Yaratıcılık ve Görsel Okuryazarlık Geliştirme
Dans Eğitimi: Hareket, İfade ve Kültürel Anlayış
Dünya Dilleri Eğitimi: Dil ve Kültürel Çeşitliliği Teşvik Etme
Çevre Eğitimi: Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Okuryazarlık Sağlama
Finansal Okuryazarlık ve Ekonomi Eğitimi
Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Analiz Becerileri
Sağlık Eğitimi ve Yaşam Kalitesini Artırma
Ahlaki ve Etik Eğitim
Vatandaşlık Eğitimi ve Demokratik Değerler
Cinsellik Eğitimi ve Cinsiyet Kimliği
Yerli Eğitim ve Kültürel Koruma
Çok Kültürlü Eğitim ve Küresel Perspektifler
Zorbalık ve Şiddet Önleme Programları
Çatışma Çözümü ve Barış Eğitimi
İnsan Hakları ve Sosyal Adalet Eğitimi
Girişimcilik ve İş Eğitimi
Eğitimde Farkındalık ve Meditasyon
Açık Hava ve Deneyimsel Öğrenme
Hizmet Öğrenimi ve Toplum Katılımı
Din Eğitimi ve Ruhsal Gelişim
Felsefe ve Eleştirel Düşünme Eğitimi
Disiplinler Arası Üstün Zekâlıların Eğitimi
Disipline Özgü Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu
Disipline Özgü Öğrenme İçin Öğretim Tasarımı
Belirli Disiplinlerde Profesyonel Öğrenme Toplulukları
Disiplin Özelinde Eğitimde Değerlendirme ve Ölçme
Müfredat Entegrasyonu ve Disiplinlerarası Bağlantılar
Belirli Disiplinlerde Eğitim Standartları ve Ölçütler
Disiplin Özelinde Uzaktan ve Çevrimiçi Eğitim
Belirli Disiplinlerde Erişilebilirlik ve Uyum Sağlama
Belirli Disiplinlerde Öğrenme Güçlüklerini Ele Alma Stratejileri
Disiplin Özelinde Çeşitli Öğrencilere Destek Sağlama
Disiplin Özelinde Araştırmalar ve Ortaya Çıkan Eğilimle