EDUCONGRESS 2023 - Educongress
EDUCongress, 18-21 Eylül 2024 / Dicle Üniversitesi
TR EN

EDUCONGRESS 2023

EDUCONGRESS2023/ 20-23 Eylül

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi /Ankara

EDUCongress 2023’ü Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 20-23 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirdik. Kongremiz TÜBİTAK tarafından 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik kapsamında desteğe hak kazandı.

3 gün yüz yüze, bir gün de online olmak üzere 4 gün süren kongremizde 770 bildiri sunuldu.

Yurtiçi ve yurtdışından alanında uzman ve tanınan akademisyenlerle 3 keynote konuşması, 2 panel, 6 çalıştay ve 4 forum gerçekleştirildi.

EDUCongress2023; TÜBİTAK, Sınav Koleji, PEGEM Akademi, Nobel Akademi, Suje Okulları, Seçkin Yayıncılık, Vizetek Yayıncılık, Eğiten Kitap, Akademisyen Kitabevi ve Deniz Tekstil tarafından desteklendi.

EDUCONGRESS 2023

Davetli Konuşmacıları:

 • Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Türkiye
 • Prof. Dr. John CRESWELL, USA
 • Prof. Dr. Anthony ONWUEGBUZIE, University of Cambridge, UK

Çalıştaylar:

 • Statistical Decision Making in Educational Research/ Eğitim Araştırmalarında İstatistiksel Karar Alma, Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
 • An Introduction to Integrated Mixed Methods Systematic Reviews andMeta-Systematic Reviews / Bütünleşik Karma Yöntem Sistematik Derlemelere ve Meta-Sistematik Derlemelere Giriş, Anthony ONWUEGBUZIE, University of Cambridge, UK
 • Video Analysis in Educational Sciences with Same Case Reports and the Use of the EXMARalDA Partitur / Örnek Olgu Sunumlarıyla Eğitim Bilimlerinde Video Analizi ve EXMARalDA’nın Kullanımı, Doç. Dr. Yunus PINAR, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Öğr. Gör. Tolgahan ERGÜN, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
 • Crisis of “How to Deliver Education”: Looking at Crisis and Disarstes through Critical Pedagogy / “Eğitimi Nasıl Yapalım” Krizi!: Kriz ve Afetlere Eleştirel Pedagoji Yoluyla Bakmak, Dr. Hasan Hüseyin AKSOY, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • What We Teach or How We Teach In the context of Middle School Mathematics Teaching/ Ortaokul Matematik Öğretimi Özelinde “Ne Öğrettiğimiz mi, Nasıl Öğrettiğimiz mi…”, Demet İKİNCİ, Sınav Koleji, Türkiye
 • Storytelling / Hikaye Uyduruculuğu, Devrim MELEKOĞLU, SUJE Okulları, Türkiye

Paneller:

 • Strengthening Teacher Education: Dialogue and Transformation / Öğretmen Eğitimini Güçlendirmek: Diyalog ve Dönüşüm

Konuşmacılar: Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, Anadolu University, Prof. Dr. Alper BAŞBAY, Ege University, Prof. Dr. Fatma HAZIR BIKMAZ, Ankara University, Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN, Başkent University

 • Creating Trauma-Sensitive Schools / Travmaya Duyarlı Okullar Yaratmak

Konuşmacılar: Prof. Dr. Özgür ERDUR BAKER, Middle East Technical University, Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU, Middle East Technical University, Assoc. Prof. Dr. Nilüfer KOÇTÜRK, Hacettepe University, Assist. Prof. Dr. Begüm SERİM YILDIZ, TED University, Assist. Prof. Dr. Zehra ÜNLÜ, TED University

Eğitimde İyi Uygulamalar Forumları:

 • Math Education / Matematik Eğitimi

Konuşmacılar: Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Middle East Technical University, Prof. Dr. Mine IŞIKSAL BOSTAN, Middle East Technical University, Prof. Dr. Nilüfer KÖSE, Anadolu University, Prof. Dr. Şenol DOST, Hacettepe University

 • Special Education / Özel Eğitim

Konuşmacılar: Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Ankara University, Prof. Dr. Cevriye ERGÜL, Ankara University, Prof. Dr. Elif TEKİN İFTAR, Anadolu University, Prof. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN, Eskişehir Osmangazi University

 • Language Education / Dil Eğitimi

Konuşmacılar: Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, Çukurova University, Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI, Gazi University, Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ, Hacettepe University, Prof. Dr. Sumru AKCAN, Boğaziçi University

 • Sciences Education / Fen Eğitimi

Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Gazi University, Prof. Dr. Jale ÇAKIROĞLU, Middle East Technical University, Prof. Dr. Özgül KELEŞ, Aksaray University, Prof. Dr. Canan LAÇİN ŞİMŞEK, Sakarya University

Kongre Programı

EDUCongress 2023 Kongre Programı için tıklayınız. 

« arasında 2 »