HAKKIMIZDA - Educongress
EDUCongress, 18-21 Eylül 2024 / Dicle Üniversitesi
TR EN

HAKKIMIZDA

Hakkımızda

EDUCongress, bilimin yol göstericiliğinde ulusal ve uluslararası deneyimleri paylaşarak eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getiren uluslararası bir kongredir.

EDU Yayıncılık’ın bir alt markası olan EDUCongress, yılların akademik ve kongre deneyimlerini eğitimin geleceğine katkı amacıyla bir araya getiren ekip tarafından oluşturulan akademik bir platformdur. EDUCongress, yurt içinden ve yurt dışından farklı üniversitelerdeki öğretim üyelerinin katılımı, desteği ve kongre ekibinin emeğiyle gelişmeyi hedefler. Eğitime ve eğitimcilere değer veren, yapıcı, öğrenen ve öğreten, farklılıkları değil ortak yanları öne çıkaran, birlikte çalışma anlayışını benimser.

EDUCongress, eğitim bilimleri alanında bilginin yayılmasını teşvik etmenin yanı sıra,  dezavantajlı grupların eğitimi, onların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmayı amaçlar.

EDUCongress’in Vizyonu,  “Eğitimciler arasında güçlü bağlantılar oluşturmaktır”.

EDUCongress’in Misyonu; Eğitim Bilimleri alanında faaliyet gösteren eğitimin tüm paydaşlarını nitelikli, bilimsel içerikte buluşturmak, akademik ihtiyaçlara cevap vermek, alanında uzman kişilerle katılımcıları keyifli ve nezih ortamlarda bir araya getirmektir.

Bu vizyon ve misyon doğrultusunda değerlerimiz;

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimlerindeki politika, ilke ve stratejiler ile en iyi uygulama standartlarını teşvik etmek,
  • Eğitim bilimleri alanında yürütülen araştırma ve proje çalışmaları için veritabanı oluşturacak yayınlar üretmek,
  • Akademisyenlerin belirleyici olduğu bir ekip çalışması yürütmek,
  • Bilime, bilim insanına, bilimsel kurumlara değer vermek,
  • Üretmeye ve üretene, emeğe ve emek verenlere saygı göstermek,
  • Eğitim sorunlarına bilimsel çözümler üretmek,
  • Bireyci değil işbirlikli bir öğrenme anlayışıyla çalışmak,
  • Farklılıkları değil ortak yanları öne çıkarmak,
  • Eğitim bilimleri alanında uluslararası standartlarda ve içerikte kongre hizmeti sunmak.