EDUFORUM - Educongress
EDUCongress, 18-21 Eylül 2024 / Dicle Üniversitesi
TR EN

EDUFORUM

EĞİTİMDE İYİ UYGULAMALAR FORUMU

EDUCongress’in Değerli Katılımcıları,

Kongremizde eğitimin değişik alanlarındaki  uygulamaları EDUForum adı altında tartışıyoruz. Düzenlenen forumlarda ilgili alan özelinde öğretim, öğrenme ve araştırma konularındaki eğilimler, yaklaşımlar ve araştırmaların tartışılması öngörülmektedir. Ayrıca bazı sorulara gerek konuşmacılar gerekse katılımcılarla birlikte yanıtlar bulmaya çalışacağız.

İlgili alanın etkili öğretiminde kullanılabilecek güncel ve yenilikçi pedagojik yaklaşımlar nelerdir?

Gelecekte alan eğitimcilerini ve araştırmacıları neler beklemektedir?

Genç araştırmacılar araştırmalarını hangi konularda gerçekleştirebilirler?

EDUForumlar alanında saygın moderatör ve davetli bilim insanlarının konuşmacı ve katılımcıların ise aktif olarak yer aldığı ve sorularını yöneltebilecekleri bir çerçevede planlanmaktadır. Forumlarda davetli bilim insanları herhangi bir slayt/sunu yapmayacaklar, forum katılımcılarının soruları odağında konuşmalarını gerçekleştireceklerdir. Kongrede forumların olduğu saatlerden sonra bir etkinlik planlanmayacak ve forumlarda konular kapsamlı bir biçimde tartışılacaktır. Forumlar tüm katılımcılara açıktır.